Privacy

Mondeux respecteert de privacy van alle gebruikers op haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend om met u in contact te kunnen treden, u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie.
Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.
U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.